โค้ดกรอบ น่ารักๆ ลายโบว์สีหวาน สวยมากๆ

โพสต์โดย: admin | เมื่อ: 2015-1-13 12:24| เปิดอ่าน: 4295| ความคิดเห็น: 0


<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width=450 align="center"><tbody><tr><td align="center" valign="middle"><img src="http://img4.imageshack.us/img4/2584/115tl1.png" border="0" ></td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('http://img4.imageshack.us/img4/4126/115top1.png')" ></td><td align="center" valign="middle"><img src="http://img9.imageshack.us/img9/2096/115tr1.png" border="0"></td></tr><tr><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('http://img13.imageshack.us/img13/8969/115left1.png'); width: 64px" ></td><td align="center" valign="middle" style=" background-color: #ffffff">

เขียนข้อความ

</td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('http://img4.imageshack.us/img4/9440/115right1.png'); width: 64px" ></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><img src="http://img13.imageshack.us/img13/2046/115dl1.png" border="0" ></td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('http://img13.imageshack.us/img13/3563/115down1.png')" ></td><td align="center" valign="middle"><img src="http://img13.imageshack.us/img13/6079/115dr1.png" border="0" ></td></tr></tbody></table>


<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width=450 align="center"><tbody><tr><td align="center" valign="middle"><img src="http://img16.imageshack.us/img16/2097/115tl2.png" border="0" ></td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('http://img21.imageshack.us/img21/9353/115top2.png')" ></td><td align="center" valign="middle"><img src="http://img21.imageshack.us/img21/905/115tr2.png" border="0"></td></tr><tr><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('http://img15.imageshack.us/img15/2817/115left2.png'); width: 64px" ></td><td align="center" valign="middle" style=" background-color: #ffffff">

เขียนข้อความ

</td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('http://img16.imageshack.us/img16/8110/115right2.png'); width: 64px" ></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><img src="http://img9.imageshack.us/img9/2726/115dl2.png" border="0" ></td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('http://img9.imageshack.us/img9/3305/115down2.png')" ></td><td align="center" valign="middle"><img src="http://img15.imageshack.us/img15/4444/115dr2.png" border="0" ></td></tr></tbody></table>


<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width=450 align="center"><tbody><tr><td align="center" valign="middle"><img src="http://img27.imageshack.us/img27/6527/115tl3.png" border="0" ></td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('http://img27.imageshack.us/img27/9666/115top3.png')" ></td><td align="center" valign="middle"><img src="http://img27.imageshack.us/img27/1379/115tr3.png" border="0"></td></tr><tr><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('http://img27.imageshack.us/img27/55/115left3.png'); width: 64px" ></td><td align="center" valign="middle" style=" background-color: #ffffff">

เขียนข้อความ

</td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('http://img27.imageshack.us/img27/4064/115right3.png'); width: 64px" ></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><img src="http://img21.imageshack.us/img21/2818/115dl3.png" border="0" ></td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('http://img21.imageshack.us/img21/2029/115down3.png')" ></td><td align="center" valign="middle"><img src="http://img21.imageshack.us/img21/3319/115dr3.png" border="0" ></td></tr></tbody></table>


<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width=450 align="center"><tbody><tr><td align="center" valign="middle"><img src="http://img208.imageshack.us/img208/8097/115tl4.png" border="0" ></td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('http://img208.imageshack.us/img208/5383/115top4.png')" ></td><td align="center" valign="middle"><img src="http://img208.imageshack.us/img208/4918/115tr4.png" border="0"></td></tr><tr><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('http://img208.imageshack.us/img208/59/115left4.png'); width: 64px" ></td><td align="center" valign="middle" style=" background-color: #ffffff">

เขียนข้อความ

</td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('http://img208.imageshack.us/img208/7846/115right4.png'); width: 64px" ></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><img src="http://img27.imageshack.us/img27/8020/115dl4.png" border="0" ></td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('http://img27.imageshack.us/img27/2585/115down4.png')" ></td><td align="center" valign="middle"><img src="http://img27.imageshack.us/img27/2035/115dr4.png" border="0" ></td></tr></tbody></table>


<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width=450 align="center"><tbody><tr><td align="center" valign="middle"><img src="http://img13.imageshack.us/img13/2153/115tl5.png" border="0" ></td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('http://img13.imageshack.us/img13/4237/115top5.png')" ></td><td align="center" valign="middle"><img src="http://img13.imageshack.us/img13/2719/115tr5.png" border="0"></td></tr><tr><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('http://img13.imageshack.us/img13/8688/115left5.png'); width: 64px" ></td><td align="center" valign="middle" style=" background-color: #ffffff">

เขียนข้อความ

</td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('http://img13.imageshack.us/img13/1520/115right5.png'); width: 64px" ></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><img src="http://img208.imageshack.us/img208/7072/115dl5.png" border="0" ></td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('http://img13.imageshack.us/img13/5003/115down5.png')" ></td><td align="center" valign="middle"><img src="http://img13.imageshack.us/img13/5305/115dr5.png" border="0" ></td></tr></tbody></table>


<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width=450 align="center"><tbody><tr><td align="center" valign="middle"><img src="http://img256.imageshack.us/img256/7861/115tl6.png" border="0" ></td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('http://img256.imageshack.us/img256/9529/115top6.png')" ></td><td align="center" valign="middle"><img src="http://img256.imageshack.us/img256/1694/115tr6.png" border="0"></td></tr><tr><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('http://img256.imageshack.us/img256/3998/115left6.png'); width: 64px" ></td><td align="center" valign="middle" style=" background-color: #ffffff">

เขียนข้อความ

</td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('http://img256.imageshack.us/img256/6909/115right6.png'); width: 64px" ></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><img src="http://img228.imageshack.us/img228/2878/115dl6.png" border="0" ></td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('http://img407.imageshack.us/img407/5659/115down6.png')" ></td><td align="center" valign="middle"><img src="http://img407.imageshack.us/img407/2360/115dr6.png" border="0" ></td></tr></tbody></table>ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้