โค้ดหิมะตก บนเว็บสวยงาม

โพสต์โดย: admin | เมื่อ: 2015-1-9 03:20| เปิดอ่าน: 4398| ความคิดเห็น: 0

โค้ดหิมะตก บนเว็บสวยงาม
 1. <!-- หิมะตก-->
 2. <script>
 3. //Here you can add your own picture for snow. Just change the url
 4. var snowsrc="http://i13.servimg.com/u/f13/11/52/70/02/snowba10.png"
 5. //how many snowflakes there will be (currently 12)
 6. var no =47;
 7. //How fast will the snow disappear (0 is never)
 8. var hidesnowtime = 0;
 9. //The height the snow will reach before it disappears ("windowheight" or "pageheight")
 10. var snowdistance = "pageheight";
 11. ///////////////////////////////End of Settings///////////////////////////////////
 12. var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
 13. var ns6up = (document.getElementById&&!document.all) ? 1 : 0;
 14. function iecompattest()
 15. {
 16. return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
 17. }
 18. var dx, xp, yp;
 19. var am, stx, sty;
 20. var i, doc_width = 800, doc_height = 600;
 21. if (ns6up)
 22. {
 23. doc_width = self.innerWidth;
 24. doc_height = self.innerHeight;
 25. }
 26. else
 27. if (ie4up)
 28. {
 29. doc_width = document.body.clientWidth;
 30. doc_height = document.body.clientHeight;
 31. }
 32. dx = new Array();
 33. xp = new Array();
 34. yp = new Array();
 35. am = new Array();
 36. stx = new Array();
 37. sty = new Array();
 38. for (i = 0; i < no; ++ i)
 39. {
 40. dx[i] = 0;
 41. xp[i] = Math.random()*(doc_width-50);
 42. yp[i] = Math.random()*doc_height;
 43. am[i] = Math.random()*20;
 44. stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
 45. sty[i] = 0.7 + Math.random();
 46. if (ie4up||ns6up)
 47. {
 48. if (i == 0)
 49. {
 50. document.write("<div id="dot"+ i +"" style="POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;"><a href="http://rftactical.darkbb.com/index.htm"><img src='"+snowsrc+"' border="0"><\/a><\/div>");
 51. }
 52. else
 53. {
 54. document.write("<div id="dot"+ i +"" style="POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;"><img src='"+snowsrc+"' border="0"><\/div>");
 55. }
 56. }
 57. }
 58. function snowIE_NS6()
 59. {
 60. doc_width = ns6up?window.innerWidth-10 : iecompattest().clientWidth-10;
 61. doc_height=(window.innerHeight && snowdistance=="windowheight")? window.innerHeight : (ie4up && snowdistance=="windowheight")? iecompattest().clientHeight : (ie4up && !window.opera && snowdistance=="pageheight")? iecompattest().scrollHeight : iecompattest().offsetHeight;
 62. for (i = 0; i < no; ++ i)
 63. {
 64. yp[i] += sty[i];
 65. if (yp[i] > doc_height-50)
 66. {
 67. xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
 68. yp[i] = 0;
 69. stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
 70. sty[i] = 0.7 + Math.random();
 71. }
 72. dx[i] += stx[i];
 73. document.getElementById("dot"+i).style.top=yp[i]+"px";
 74. document.getElementById("dot"+i).style.left=xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i])+"px";
 75. }
 76. snowtimer=setTimeout("snowIE_NS6()", 10);
 77. }
 78. function hidesnow()
 79. {
 80. if (window.snowtimer) clearTimeout(snowtimer)
 81. for (i=0; i<no; i++) document.getElementById("dot"+i).style.visibility="hidden"
 82. }

 83. if (ie4up||ns6up)
 84. {
 85. snowIE_NS6();
 86. if (hidesnowtime>0)
 87. setTimeout("hidesnow()", hidesnowtime*1000)
 88. }
 89. </script>
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้