โค้ดกรอบรูป html แบบง่ายๆ สวยๆ ไว้แต่งเว็บ

โพสต์โดย: admin | เมื่อ: 2015-1-3 10:45| เปิดอ่าน: 9123| ความคิดเห็น: 0

Code กรอบ : การทำกรอบแบบง่ายๆ


กรอบลายประ 
<div style="border: 3px dashed #f08080;background-color:#FFFFE0">เขียนตรงนี้เลยจิ</div>

เขียนข้อความ
กรอบลายจุด
<table width=90% style="border:2px dotted hotpink;" cellpadding="4" cellspacing="4"><tr><td style="border:2px dotted lightpink;"><font size="1">เขียนตรงนี้เลย</td></tr></table>

เขียนข้อความ

กรอบแบบสแตมป์
<table width=90% style="border:3px dashed plum;" cellspacing="5" bgcolor="plum" cellpadding="5"><tr><td style="border:3px dashed white;" bgcolor="white">พิมพ์ไปเลยตรงนี้</td></tr></table>

เขียนข้อความ

กรอบสีแบบคิกขุ
<table width=90% cellpadding="4" cellspacing="0" style="border:double 5px hotpink;"><tr><td style="border:double 5px hotpink;">เต็มที่เลยตรงนี้</td></tr></table>

เขียนข้อความ

กรอบชมพูหวาน ๆ
<table width=90% style="border:1px dashed #ffaacc;" cellspacing="5" bgcolor="#ffaacc" cellpadding="5"><tr><td style="border:1px dashed white;" bgcolor="white">คำที่ต้องการเขียน</td></tr></table>
เขียนข้อความ
กรอบสีส้มอ่อน
<table width=90% style="border:1px dashed #ffaa77;" cellspacing="5" bgcolor="#ffaa77" cellpadding="5"><tr><td style="border:1px dashed white;"bgcolor="white">คำที่ต้องการเขียน</td></tr></table>

เขียนข้อความ

กรอบ มี มิติ สีเหลือง
<table width=90% cellpadding="4" cellspacing="1" style="border:1px solid #dcdc77;"><tr><td bgcolor="#dcdc77"style="border-style:solid;border-width:4px;border-color:#dcdc77 gray gray #dcdc77;">คำที่ต้องการเขียน</td></tr></table>

เขียนข้อความ

กรอบ สีเขียวใบไม้
<table width=90% style="border:1px dashed #00aa77;" cellspacing="5" bgcolor="#00aa77" cellpadding="5"><tr><td style="border:1px dashed white;"bgcolor="white">คำที่ต้องการเขียน</td></tr></table>

เขียนข้อความ

กรอบแสตมป์ สีน้ำเงิน
<table width=90% style="border:3px dashed #123654;" cellspacing="5" bgcolor=" #123654" cellpadding="5"><tr><td style="border:3px dashed white;" bgcolor="white">พิมพ์ไปเลยตรงนี้</td></tr></table>

พิมพ์ข้อความ

กรอบแสดมป์ 2 สี
<table width=90% style="border:3px dashed #789562;" cellspacing="5" bgcolor=" #789562" cellpadding="5"><tr><td style="border:3px dashed white;" bgcolor="white">พิมพ์ไปเลยตรงนี้</td></tr></table>

พิมพ์ข้อความ

กรอบสีม่วง 4 เส้น
<table width=90% cellpadding="6" cellspacing="2" style="border:double 5px #9900FF,"><tr><td style="border:double 5px #9900FF;">เต็มที่เลยตรงนี้</td></tr></table>

พิมพ์ข้อความ

กรอบสีน้ำตาล
<table width=90% style="border:3px dashed IndianRed;" cellspacing="5" bgcolor="IndianRed" cellpadding="5"><tr><td style="border:3px dashed "IndianRed;" bgcolor="Wheat">พิมพ์ไปเลยตรงนี้</td></tr></table>

พิมพ์ข้อความ

กรอบเส้นประ พื้นเขียว
<table width=90% style="border:3px dashed #005483;" cellspacing="5" bgcolor=" #005483" cellpadding="5"><tr><td ><div style="border: 3px dashed #33FF00;background-color:#CCFF66">เขียนตรงนี้เลยจิ</div></td></tr></table>

เขียนตรงนี้เลยจิ

กรอบจุด ๆ สีเขียว
<table width=90% style="border:3px dashed #005483;" cellspacing="5" bgcolor=" #005483" cellpadding="5"><tr><td ><div style="border: 5px dotted #33FF00;background-color:#000000">เขียนตรงนี้เลยจิ</div></td></tr></table>

พิมพ์ข้อความ

กรอบจุดกลม ๆ สีม่วง
<table width=90% style="border:3px dashed #005483;" cellspacing="5" bgcolor=" #005483" cellpadding="5"><tr><td ><div style="border: 6px dotted #9900FF;background-color:#ffffff">เขียนตรงนี้เลยจิ</div></td></tr></table>

พิมพ์ข้อความ

กรอบชมพู + ใส่พื้นหลัง
<table width=90% cellpadding="4" cellspacing="0" style="border:double 5px hotpink;"><tr><td style="border:double 5px hotpink;" background =url พื้นในกรอบ >เต็มที่เลยตรงนี้</td></tr></table>
พิมพ์ข้อความ


กรอบสีชมพูเส้นปะ + ใส่พื้นหลัง 
<table width=90% style="border:2px dotted hotpink;" cellpadding="4" cellspacing="4"><tr><td style="border:2px dotted lightpink;" background=url พื้นในกรอบ> <font size="1">text here text here</div></td></tr></table>

text here text here

กรอบสีส้ม + พื้นสีส้มลายอิฐ
<table width=90% style="border:3px dashed #FF6600;" cellspacing="5" bgcolor="#FF6600" cellpadding="5"><tr><td style="border:3px dashed white;" bgcolor="white" background=http://diary.yenta4.com/diary_folder/53229/53229_uploaded/BG/bk64r-05.gif>พิม</td></tr></table>

พิมพ์ข้อความ

กรอบสีขาว + พื้นสีเขียวอิฐ
<table width=90% style="border:3px dashed ForestGreen;" cellspacing="5" bgcolor="ForestGreen" cellpadding="5"><tr><td style="border:3px dashed white;" bgcolor="white" background=http://diary.yenta4.com/diary_folder/53229/53229_uploaded/BG/bk64r-06.gif>พิม</td></tr></table>

พิมพ์ข้อความ

กรอบสีม่วง + พื้นทีม่วงลายอิฐ
<table width=90% style="border:3px dashed #A020F0;" cellspacing="5" bgcolor="#A020F0" cellpadding="5"><tr><td style="border:3px dashed white;" gcolor="white" background=http://diary.yenta4.com/diary_folder/53229/53229_uploaded/BG/bk64r-10.gif>พิม</td></tr></table>

พิมพ์ข้อความ

หมายเหตุ
background =url รูปภาพ <-- สามารถเปลี่ยน Url ภาพbg ได้ด้วยภาพที่เราต้องการจะใส่ได้เลยค่ะ
ลองหัดทำดูนะค่ะ
ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้